Realizacje

Firma EuroCentre Krzysztof Mnich – partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – realizuje projekt pn. Podlaskie innowacje rolnicze w obiektywie kamery.

Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej realizacji przedsięwzięć na obszarach wiejskich wśród mieszkańców województwa podlaskiego, w tym mieszkańców obszarów wiejskich, a szczególnie rolników.

Projekt polega na wyprodukowaniu i emisji 12 odcinków programu dotyczącego wybranych zagadnień związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Będzie to m.in. kwestia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, przetwórstwa lokalnego, kwestia tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich, bioróżnorodności genetycznej roślin i zwierząt, optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego, systemów jakości żywności, krótkich łańcuchów dostaw oraz partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego praz organizacji pozarządowych. Przede wszystkim filmy mają promować wieś jako miejsce dobre do życia i rozwoju zawodowego.

Bohaterami poszczególnych odcinków będą prawdziwi mieszkańcy obszarów wiejskich woj. podlaskiego, którzy podzielą się z widzami swoją wiedzą i doświadczeniami z poszczególnych zakresów tematycznych. Uzupełnieniem każdego odcinka będzie krótka rozmowa z ekspertem z danej dziedziny, który nawiązując do poruszanej w filmie kwestii, bądź to ją uzupełni, bądź przedstawi jej inny aspekt. Przedstawione w programie postawy mają w założeniu być motywujące oraz stanowić swoisty wzór do naśladowania dla innych mieszkańców obszarów wiejskich. Wyprodukowana seria zostanie wyemitowana na antenie telewizji regionalnej. Jednocześnie przeprowadzona zostanie kampania informacyjna mająca na celu upowszechnienie treści zawartych w serialu.

Przy realizacji projektu współpracują inni partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Podlaska Izba Rolnicza oraz Stowarzyszenie „Korycinianki”.